Svenska hörselskadade i Åboland rf.

Föreningen grundades 1981 och är till för alla hörselskadade samt familjemedlemmar i Åboland.

  • Som medlem kan du vara med i aktiviteter som vi arrangerar.
  • Du får föreningens medlemsbrev samt också förbundets tidning VI HÖRS.
  • Du får information och hjälp i frågor som berör vårt gemensamma problem - att höra dåligt.
  • Du märker att du inte är ensam då du får träffa andra som också hör illa.
  •  Kom med i vår förening! Här kan du få nya vänner!

Att ha ett hörselhandikapp är mycket svårare som vad mången tror. Man blir lätt isolerad och stannar hemma då man inte hör vad som sägs.

Vi skall försöka finna möjligheter i svårigheterna med våra hörselproblem.

Genom att själv erkänna att det är ju jag som hör dåligt har man kommit en bra bit på väg. Följande steg är att söka hjälp för att få en hörapparat och efter det att komma ut och träffa andra i liknande situation. Man märker att man inte är ensam i gemenskapen med andra.

Föreningen har 726 medlemmar per 31.12.2018

Klicka här för att bli medlem, välkommen med i vår förening!