Händelsekalender

2021

 

Tillsvidare är alla aktiviteter avbokade p.g.a. Coronapandemin men detta planeras inför sommaren och hösten:

04.07.2021    Peter Pan på Raseborgs sommarteater

02.09.2021   Hemlig resa

23.09.2021    Sommarsamling/höstfest för hsk i södra Finland i Åbo

01.10.2021    Nationell hörseldag med information i Korpo

21.10.2021    Hörseldag i Pargas

18.11.2021    40-års seminarium i Åbo

03.12.2021    40-års jubileums julfest på Kavalton Tila