Händelsekalender

Närmare information om aktiviterna hittar du i Medlemsbrevet!

 

2022

21.04.2022 kl. 12.00  Våga vara Susann!  i Nagu, Framnäs. Konserten som var bokad att hållas redan i april 2020. Susann Sonntag med sitt band. 

08.06.2022  kl. 13.30    Sommarsamling för hörselskadade i södra Finland, Stadens ämbetshus i ÅBO

02.07.2022 kl 16.00  Raseborgs Sommarteater, “All Shook up” tillsammans med Åbolands Synskadade rf

25.07 – 29.07.2022  Resa till Östra Finland. Resan är densamma som skulle gå redan 2020. Alla som önskar resa med oss år 2022 bör anmäla sig på nytt. Anmälan blir bindade 31.3.2022

08.09.2022 Hemlig Resa!

06.10.2022 Hörseldag  i Pargas, Brandkårshuset

19.11.2022 – 20.11.2022    Förbundskongress, i Tammerfors

02.12.2022 Gammaldags Julfest i Kimito, Wrethalla