Händelsekalender

2020

 

11-12.2.2020 Vändagskryssning med årsmöte och program, Viking Grace

27-28.3.2020 Spelman på taket i Vasa, Wasa teater

16.4.2020 Våga vara Susann, konsert i Nagu, Framnäs

14-15.5.2020 Blomstermarknaden i Türi, övernattning i Haapsalu

3.6.2020 Sommarsamling i Åbo, Statens Ämbetshus

4.7.2020 Peter Pan, Raseborgs sommarteater

20-24.7.2020 Sommarresa till östra Finland

3.9.2020 Hemlig resa

2.10.2020 Nationell hörseldagsinfo i Korpo, församlingshemmet

22.10.2020 Möte i Pargas, Brandkårshuset

4.12.2020 Julfest i Kimito, Wrethalla