Möten och utfärder

 Anmälningar till möten och träffar kan göras (om inget annat sägs) till

Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920
Deltagare från Kimitoön till Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602 eller Helena Röblom, tfn 02-424 782