Möten och utfärder

 Anmälningar till möten och träffar kan göras (om inget annat sägs) till

Birgitta Kronberg, tfn 02 458 4189 (endast samtal)
Deltagare från Kimitoön till Käthe Ahlgren, tfn 044 0421 602 eller Helena Röblom, tfn 02-424 782

 

Föreningens aktiviteter är inhiberade fram till 31.10.2020

 

Vi prioriterar god hälsa för alla i dessa pandemitider