Möten och utfärder

 Anmälningar till möten och träffar kan göras (om inget annat sägs) till

Birgitta Kronberg, tfn 040 7189 920
Deltagare från Kimitoön till Gurli Lindberg, tfn 040 7656 493 eller Helena Röblom, tfn 02 424 782