OM OSS

Vår verksamhet

Månadsträffar

Vi samlas på olika orter och har både sakprogram och underhållning på träffarna. 

Busstransport ordnas. Hörselslinga används för bättre hörbarhet för alla med T-läge på hörapparaten. Skrivtolkar deltar i mån av möjlighet.

Rådgivning

Personlig handledning vid problem med hörapparater och hörhjälpmedel vid rådgivningstillfällen där hörselrådgivare är på plats.

Informationstillfällen  

Hörseldagar med föreläsningar och förevisning av olika hjälpmedel. Olika temadagar. Sprider information som kan bidra till bättre förståelse för detta vår osynliga funktionsnedsättning.

Attraktiva resor och utfärder

Resor inom Finland och till nordiska och baltiska länder, dagsutfärder, teaterresor och kryssningar.

 

Styrelse år 2021

Birgitta Kronberg, ordförande  

Ordinarie medlemmar

Ersättare
Auli Yli-Äyhö, sekreterare Gunilla Aspelin
Erik Törnqvist Göran Lindberg
Marianne Lindblom, kassör Monica Hedström-Järvinen
Monica Lindblom Tettan Lindqvist
Ros-Marie Ölander
Tryggve Röblom, vice ordförande  

Verksamhetsgranskare är Annica Forssell och Gustav Sundström och ersättare Eva Viitikko och Marianne Strömborg.

 

Hörselrådgivare

Hörselrådgivarna hjälper till att reda ut problem och svarar på frågor angående hörseln, hörapparaten eller andra hjälpmedel.
Under Aktuellt kan du se när rådgivarna är anträffbara vid personliga rådgivningstillfällen.

Föreningens hörselrådgivare är

Auli Yli-Äyhö
tfn 040 596 7779

Birgitta Möller
tfn 050 330 8316

Britt Helander
tfn 040 755 7196

Gunilla Aspelin
tfn 040 758 4654

Maina Fabritius
tfn 050 074 4923

Birgitta Kronberg
tfn 02  458 4189, e-post: birgitta.kronberg46[at]gmail.com

Siw Karlsson

Anita Salminen

Registerbeskrivning

Den nya lagen om personuppgifter, GDPR General Data Protection Regulation eller GDPR Dataskyddsförordningen på svenska, är en ny lag som gäller över hela EU från och med 25.5.2018. 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR