OM OSS

Vår verksamhet

Månadsträffar

Vi samlas på olika orter och har både sakprogram och underhållning på träffarna. 

Busstransport ordnas. Hörselslinga används för bättre hörbarhet för alla med T-läge på hörapparaten. Skrivtolkar deltar i mån av möjlighet.

Rådgivning

Personlig handledning vid problem med hörapparater och hörhjälpmedel vid rådgivningstillfällen där hörselrådgivare är på plats.

Informationstillfällen  

Hörseldagar med föreläsningar och förevisning av olika hjälpmedel. Olika temadagar. Sprider information som kan bidra till bättre förståelse för detta vår osynliga funktionsnedsättning.

Attraktiva resor och utfärder

Resor inom Finland och till nordiska och baltiska länder, dagsutfärder, teaterresor och kryssningar.

 

Styrelse år 2023

Birgitta Kronberg, ordförande  

Ordinarie medlemmar

Auli Yli-Äyhö, sekreterare Gunilla Aspelin
Erik Törnqvist Stina Sjöholm (NY)
Marianne Lindblom, kassör Monica Hedström-Järvinen
Monica Lindblom Tettan Lindqvist
Ros-Marie Ölander
Tryggve Röblom, vice ordförande  

Verksamhetsgranskare är Annica Forssell och Gustav Sundström och ersättare Marianne Strömborg.

 

Hörselrådgivare

Hörselrådgivarna hjälper till att reda ut problem och svarar på frågor angående hörseln, hörapparaten eller andra hjälpmedel.
Under Aktuellt kan du se när rådgivarna är anträffbara vid personliga rådgivningstillfällen.

Föreningens hörselrådgivare är

Auli Yli-Äyhö
tfn 040 596 7779, epost: auli.yliayho[at]gmail.com

Britt Helander
tfn 040 755 7196, epost: helanderbritt[at]gmail.com

Gunilla Aspelin
tfn 040 758 4654, epost: gunilla.aspelin[at]live.com

Dolores Johansson

tfn 040 555 0460, epost: vildaviken[at]hotmail.com

Birgitta Kronberg
tfn 040 7189 920, e-post: birgitta.kronberg46[at]gmail.com

Siw Karlsson

Maina Fabritius 

Birgitta Möller

 

 

Föreningens stadgar

Stadgar godkända på årsmötet 14.3.2022

 

Registerbeskrivning

Den nya lagen om personuppgifter, GDPR General Data Protection Regulation eller GDPR Dataskyddsförordningen på svenska, är en ny lag som gäller över hela EU från och med 25.5.2018. 

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR